Czym jest DM Schron?

Schron wyróżniają 3 cechy:

  • bezpieczeństwo
  • czasowość
  • wspólnota

Bezpieczeństwo, bo w Schronie nie uciekamy przed światem, ale w bezpiecznym miejscu odkrywamy, to co jest dla nas ważne, piękne, trudne i nieznane – wiara, miłość, Bóg, relacje, drugi człowiek, Kościół, własna osoba, wartości.

Czasowość, bo tak jak do zwykłego schronu ucieka się na jakiś czas przed zagrożeniem, tak w naszym Schronie wiemy, że to jest pewien okres naszego życia (liceum, technikum, szkoła zawodowa), w którym wspólnie szukamy i odkrywamy Boga, prawdę o sobie, by potem wyjść z naszego Schronu i iść dalej w świat, niosąc swoje bogactwo innym.

Wspólnota, bo tak jak w zwykłym schronie czas spędzony w wąskim gronie buduje wspólnotę. Tak w naszym Schronie, to my go tworzymy. Schron to jesteśmy my, nasze serca, pragnienia, marzenia, trudności, przyjaźnie, miłości, trudne pytania, pasje, spotkania, zaufanie i odpowiedzialność.

Bierz, co masz,
nawet jeśli nic nie masz
i chodź do Schronu! 😉

Duszpasterstwo skupia Młodzież ze szkół średnich, tym samym dolną granicą wiekową jest 1. klasa, a górną ostatnia klasa.